مجله کودک 140 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 22

خودروی 6سیلندر ب ام و 501با نام باروک محصول جدیدی از ب ام و بود که در سال 1951در نمایشگاه موتور و خودروی فرانکفورت به نمایش گذاشته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 22