مجله کودک 140 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 25

این چه حیوانی است؟! اگر می­خواهید این تصویر را ببینید. از شماره 1تا 24را به هم وصل کنید. پاسخ سرگمی­های شماره گذشته: حرکت در سایه رنگ آمیزی کنید راه رفتن به خانه به این دختر بچه و سگش راه رسیدن به خانه را نشان دهید. ب ام و 600که با نام خودروی فشرده معروف است، از موتوری به نام بوکسر برخوردار بود. این خودروی جمع و جور در نهایت، گنجایش 4نفر را داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 25