مجله کودک 140 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 26

در سال 1960، ب ام و مدل 700با فروش بیست هزار دستگاه، بالاترین رقم فروش خودروی ب ام و را تا آن زمان در اختیار داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 26