مجله کودک 140 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 42

دوست بهای اشتراک، تا پایان 1383* هر ماه چهار شماره، هر شماره 1750 ریال مبلغ شاتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ پلاک 1962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی«دوست»: · خاورمیانه(کشورهای همجوار) 000/7ریال · اورپا، آفریقا، ژاپن 000/8ریال · آمریکا، کانادا ، استرالیا500/9ریال بستگان هر یک از ارفاد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند ، می­توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. فرم شاتراک نام: نلم خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: ............................................................................................................................ کدپستی: ............................................................................................................................................................................................................. تلفن:.................................................................................. شروع اشتراک از شماره:.......................................................................................... تا شماره:........................................ امضاء: در سال 1987اتاق فکر ب ام و که یک مرکز تحقیقاتی با 6000کارمند بود، راه اندازی شد. ساخت خودرویی با 12سیلندر ! و گسترش تجهیزات الکترونیکی، از جمله نتایج تحقیقات این مرکز بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 42