مجله کودک 156 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 7

همه جا پیچیده بوی یاس و یاسین یک فرشته با ما می فرستد آمین دستهایم افطار بوی گل می گیرند کینه ها ف زشتی ها در دلم می میرند کاش می شد هر شب میهمانی باشد مثل این ماه دلم آسمانی باشد پرندگان سه گروه اصلی « پر » در بدن خود دارند ؛ « شاهپر » بیا پر پرواز که از همه پر ها بزرگتر است و در بال ها قرار گرفته است . پرهای پوششی که سطح بدن پرنده را گرم نگه می دارد و پرهای کوچک دیگری که تمامی بدن را پوشانده است . شاهپر پر پوششی پر کوچک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 7