مجله کودک 156 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 10

میشه خودم بازی کنم ؟! امیر محمد لاجورد بابا : بیا پسرم ببین چی برات خریدم . یک پازل قشنگ. برو باهاش کیف کن . سعید : وای ! دستت درد نکنه بابا جون . می شه خودم باهاش بازی کنم ؟ بابا : پس کی باید بازی کنه ؟ معلومه که خودت . سعید : نه منظورم اینه که خود خودم ، تنهایی ؟ بابا : نکنه انتظار داری منم باهات بازی کنم ؟ نمی توانم بابا جون می خوام روزنامه بخوانم . سعید : نه نه نه ! اصلا همچین چیزی رو نمی خوام ... می شه شما لطفا روزنامه تان را بخوانید ؟ لطفا هول هول هم نخوانید . بچه ها سلام . حق دارید اگر از حرف های من چیزی نفهمید . گیج شده اید ؟ آخر شما که سابقه بابای مرا نمی دانید . هر دفعه می گوید روانشناسان معتقدند باید فرزندان را در بازی ها همراهی کرد . این را می گویند و آنوقت .. اصلا ولش کنید . مثل اینکه راستی راستی سرش با روزنامه گرم شده است . عجب روز خوبی است . باورم نمی شود . بابا : پسرم ، اونی که دو تا از لبه هاش صافه مال اون گوشه بالاست . بفرمائید نگفتم . خدا رحم کند . اگر گذاشت بازی کنم . همیشه از همین راهنمایی های کوچک شروع می شود . فلامینگو مانند بچه انسان ، شیر روزانه می خورد . او هر وقت که گرسنه باشد می تواند مایع شیر مانندی که از منقار مادرش خارج می شود را بخورد . هنگام گرسنگی بچه فلامینگو شروع به سر و صدای زیادی می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 10