مجله کودک 156 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 20

جدول 2 حرفی ها مربع اوّل افقی ذرات آب پراکنده در هوا خیر نیست طول عمر را با آن می سنجند خاندان . عمودی هر سه کیلو گرم را گویند رابرت کخ آن را کشف کرد . در ساحل دریا ، با ماسه همراه است . رمز و راز . مربع دوّم : افقی کفش اسب ها . پایه و اساس قلب دل آزار کهنه عمودی جهت عدد دونده! مخترع تلفن . اشاره به دور. پاسخ جدول شماره گذشته جدول چهار مستطیل یکی از زیبا ترین انواع طوطیان طوطی « ماکائو» نام دارد که در آمریکای جنوبی زیست می کند . طوطی ماکائو قدرت تقلید صدای آدمی را نیز دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 20