مجله کودک 156 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 21

منقار طوطی قدرت زیادی برای گرفتن یا شکستن شاخه های کوچک دارد . گاهی طوطی برای آویزان شدن نیز می تواند از قدرت زیاد منقار خود کمک بگیرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 21