مجله کودک 156 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 22

منقار در پرندگان ، آنها را برای به دست آوردن غذای مورد نظر کمک زیادی می کند . منقار طوطی توانایی شکستن دانه های سخت جنگی را به پرنده می دهد . بعضی پرندگان منقاری مناسب صید حشره و گروهی منقار مناسب صید ماهی دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 22