مجله کودک 156 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 25

راهی به سوی الماس توفان در راه است . آیا می توانید از محل پیکان راهی پیدا کنید که قبل از توفان ، خودتان را به الماس بالای تصویر برسانید . یادتان باشد در مسیر نباید به سوسک ها برخورد کنید یا روی ترک ها قدم بگذارید . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : بازگشت به خانه در اعماق اقیانوس پلیکان هنگام صید غذا ، مقدار زیادی آب همراه ماهی به شکم خود وارد می کند . البته این کار باعث سنگین شدن پرنده و نداشتن توانایی پرواز می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 25