مجله کودک 156 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 26

بچه این پرنده ، پس از خروج از تخم ، بدون پر است و رنگ آن قهوه ای می باشد . پس از سه روز رفته رفته ، مقداری پر بر سطح بدن بچه پلیکان ظاهر می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 26