مجله کودک 156 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 27

مقدار غذای پیکان نسبت به سایر پرندگان بسیار زیاد تر است . پلیکان در یک وعده غذایی مقدار زیادی ماهی مصرف می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 27