مجله کودک 156 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 32

بیایید داستان مصور بسازیم «کارهای ویژه» در داستان مصور درست مثل یک فیلم سینمایی در داستان مصور هم نیاز به نشان دادن بعضی کارهای ویژه و مخصوص هستیم . مثل جادویی که با آن یک قورباغه به انسان تبدیل می شود یا دید چشم لیزری که باعث ذوب شدن چیزها می شود و مانند اینها . با بعضی طرح ها می توانید ، کارهای ویژه و جلوه های مخصوصی را که در نظر دارید ، در داستان مصور طراحی کنید . در این تصویر سقوط در آب و تلاش برای سقوط نکردن با تصویرهای پشت سر هم دست ، نشان داده شده است . برای نشان دادن سرعت خیلی زیاد از چنین تکنیکی استفاده می شود . با استفاده از حروف مخصوص ستاره و خطوط کنگره دار، حالت لیزری چشم شخصیت داستان مصور طراحی می شود . جادوی تبدیل یک قورباغه به انسان یا برعکس . خطوط و ستاره ها ، به انجام این کار کمک می کنند . کرکس «کالیفرنیا» یکی از معروفترین انواع کرکس در جهان است . این پرنده بزرگترین کرکس در جهان است ضمن آنکه کمیاب ترین نوع کرکس نیز می باشد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 32