مجله کودک 156 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 33

شوک برق گرفتگی ، مرگ آور است . خطر این کار با نشان دادن اسکلت آدمی نشان داده می شود . تعجب ، خشم یا عصبانیت زیاد در داستان مصوری که قصه کمدی دارد و خنده داری نیز دارد ، با نشان دادن خروج دود از گوش و بینی یا پریدن موها به سمت بالا ، نشان داده می شود ! اگر بخواهیم کسی را نشان دهیم که سر او به سرعت به طرفین حرکت می کند و مراقب چیزی است ، از روش نشان داده شده در این تصویر استفاده می کنیم . کرکس ها به صورت دسته جمعی بر سر مردار می ریزند . منقار قوی آنها با مهارت هر چه تمامتر ، گوشت مرده را از استخوان جدا می کند . یک جانور مرده در مدت 20 دقیقه توسط کرکس ها از گوشت خالی می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 33