مجله کودک 163 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 163 صفحه 7

تو یاد داده ای به ما که می توان پرنده بود تمام عمر مثل رود به سوی او رونده بود *** امام یعنی آسمان امام یعنی آفتاب امام یعنی آیه ای از آیه های آن کتاب «دوست» سالگرد شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را به همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، تسلیت عرض می کند. 100 سال قبل از تولد حضرت عیسی (ع)، هنگام شروع جنگ ایتالیا، هنگامی که فرمانده لشکر روم مشغول خواندن اعلامیه جنگ بود، صدای عظیمی از آسمان شنیده شد و کره ای از آتش که رنگ طلایی داشت، به سرعت به سمت مشرق رفت و ناپدید شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 163صفحه 7