مجله کودک 168 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 6

6 توخودت هفت آسمانی محمد کاظم مزینانی رفته بودم خانه او تا به او چیزی بگویم چون همیشه گل بگوید من هم آنها را ببویم *** ►◦ افسر هنگ چتر باز ایتالیا - تونس - سال 1942 ایتالیا یکی ازاولین کشورهای جهان است که نیروی چترباز را وارد واحدهای نظامی خود کرد. در سال 1927 اولین واحد چترباز در ارتش این کشورتاسیس شد. ◦ ناوی ارتش ایتالیا- سال 1944 سرباز نیروی دریایی ارتش ایتالیا◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 6