مجله کودک 168 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 38

38 عبور از میان مومیایی ها این چند مومیایی آماده اند تا شما از میان آنها عبور کنید. فقط کافی است از نقطه شروع راهتان را آغاز کنید و مسیری را انتخاب کنید که از روی خطوط بستۀ هیچ کدام ازبانداژها عبورنکنید. یعنی باید ازفضاهای بازبگذرید وبه نقطۀ پایان برسید. شروع پایان پاسخ سرگرمی های شماره گذشته : ازنقطه 1 تا 21 مجسمه مصرباستان ►◦ خدمه تانک ارتش انگلستان - سال 1918 ◦ خلبان بمب افکن ارتش انگلستان - سال 1939◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 38