مجله کودک 173 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 173 صفحه 20

ازنگاه معصوم راه خدا- راه شیطان روزی رسول اکرم- صلی الله و آله علیه و سلم- با یاران خود درجایی نشسته بود. جوانی توانا ونیرومند را دید که از اول صبح به کار و کوشش مشغول شده است. بعضی از یاران حضرت به جوان اشاره کردند و گفتند: «اگراین جوان، نیروی جوانی خود را در راه خدا به کارمی­انداخت، شایستۀ آفرین و مرحبا بود!» رسول اکرم فرمود:«این سخن را نگویید، اگراین جوان برای تأمین زندگی خود کارمی­کند که محتاج دیگران نباشد و از مردم بی­نیاز شود، او با این کارخود در راه خدا قدم برمی­دارد. همچنین اگر به جای پدرومادری ضعیف و ناتوان یا برای سرپرستی کودکانی ناتوان و فقیرکارمی­کند تا زندگی آنها را اداره کند، باز هم در راه خدا قدم برداشته است. اما اگرکارمی­کند تا با درآمد خود به تهیدستان فخر بفروشد و برثروت ودارایی خود بیافزاید، درآن صورت او به راه شیطان رفته و از راه حق دورشده است. لغت نامۀ قرآنی حرف: «ر» رَمی (رَمی) کلمه­های رَمی ورَمی در قرآن مجید، به شکل­ها و صورت­های مختلف چندین بارآمده و در هرجا معنای خاصی می­دهد. رَمی به معنای «پرتاب کردن و دور کردن چیزی ازخود» است. مثل: پرتاب سنگ-پرتاب تیر از کمان و... در میان عبادت­های واجب حج (زیارت خانۀ خدا)، یکی هم «رَمی جَمَرات) است که دراین عبادت، حاجیان با قلوه سنگ­هایی، چند ستون را می­زنند که این ستون­ها نشانه و کنایه از«شیطان­ها» هستند. این عبادت، از زمان حضرت ابراهیم (ع) رسم شده و برای ما به یادگار مانده است. خداوند درآیۀ 17 سورۀ «انفال» به مؤمنان و مسلمانان (یاران پیامبر) که در جنگ «بدر» بردشمنان و مشرکین پیروز شده بودند، فرمود:«زمانی که شما تیرها را پرتاب می­کردید، پرتاب کنندۀ اصلی، خدا بود، نه شما و خداوند بود که تیرهای شما را به هدف می­زد.» چراغ­های جلوی خودرو موریس، از داخل خودرو قابل تنظیم بود و نور آنها به طرفین، بالا و پایین هدایت می­شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 20