مجله کودک 197 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 197 صفحه 34

بچههای جهان بچههای روس روسها از سال 1917 تا سال 1991 میلادی زیر نظر حکومت کمونیستها زندگی کردند. کمونیسم، مرامی بود که در شوروی سابق (روسیه فعلی) به وجود آمد و در چند کشور جهان هم طرفدار داشت. این روش حکومتی در سال 1991 در روسیه از بین رفت. · حدود سه چهارم از جمعیت روسیه در شهرها و آپارتمانهای داخل شهر زندگی میکنند. در دوران حکومت کمونیستها، آپارتمانها با مالکیت دولت به مردم اجاره یا واگذار میشدند. بلوکهای آپارتمانی مسکو، پایتخت روسیه؛ در شکلو اندازههای شبیه هم، هنوز وجود دارند و خانوادههای با جمعیت زیاد شامل پدر، مادر، فرزندان، مادربزرگ و پدربزرگ در آنها زندگی میکنند. · پس از انحلال کمونیسم در روسیه، این کشور به غرب توجه زیادی نشان داد و اقتصاد خود را تغییر داد. امروزه در شهرهای بزرگ روسیه، بوتیکها، غذاخوریهای به سبک غربی، نوع زندگی و پوشش غربی رواج زیادی پیدا کرده است. · روسها به طور سنتی عقیده دارند که اگر بدن آدمی در معرض سرما و گرما قرار گیرد، در برابر بسیاری از بیماریها (مانند سرماخوردگی) مقاومت زیادی پیدا میکند. براساس این عقیده، آنها کودکان خردسال خود را طی مراسمی که «زاکالیوانی» نام دارد، هنگام زمستان و برف در زیر آب سرد فرو میبرند تا در برابر سرماخوردگی مقاومت پیدا کنند! ¡ نمای پشت لاستیکهای رادیال (پهن) دانلوپ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 197صفحه 34