مجله کودک 198 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 198 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویرگر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء · مدیر اجرایی: اشکان قمیشی · عکس: امیر محمد لاجورد · حروفچین: نیرالسادات والا تبار · توزیع: فرخ فیاض · امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب ـ چهار راه حافظ ـ پلا ک 962 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 شرح روی جلد مسابقه سایهای با 5 اختلاف (ویژه شهریور ماه) تصویر روی جلد، پسر بچهای را در حال خوردن صبحانه نشان میدهد، سایه یا نگاتیو این تصویر در بخش پشت جلد تکرار شده است. اما ا گر خوب دقت کنید، متوجه میشوید که سایه تصویر با تصویر اصلی (روی جلد) در 5 مورد اختلاف دارد. قلم بردارید، اختلافها را مشخص کنید و پاسخ را برای ما بفرستید. تا 2 هفته بعد از انتشار این شماره از مجله، فرصت دارید تا پاسخهایتان را به نشانی مجله ارسال کنید. فراموش نکنید حتماً روی پاکت نامه بنویسید: (مربوط به مسابقه روی جلد «سایهای با 5 اختلاف»، ویژه شهریور ماه). کتاب کامل موتور سیکلت هوندا جلد آخر فهرست مطالب کتاب در مجله: ™ مقدمه ™ هوندا RR 900 CBR ™ هوندا F 1000 CBR ™ هوندا 1000 CBX ™ هوندا 1000 VTR ™ هوندا 1000 XL ™ هوندا XX 1000 CBR ™ هوندا 1100 ST ™ ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 198صفحه 2