مجله کودک 198 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 198 صفحه 6

زهرِ خرما مجید ملامحمدی مثل خورشید میدرخشیدی اشکهای تو از دعا پر بود آسمان دل پر از مهرت از نسیمِ «خدا خدا» پر بود در و دیوار سنگی زندان همصدای تو بود و میگریید چشمهای سیاه زندانبان باز با گریة تو میخندید نمای پشت یکی از سبکوزنترین موتورهای سری 600

مجلات دوست کودکانمجله کودک 198صفحه 6