مجله کودک 198 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 198 صفحه 17

1 ·· مجسمه برنزی باستانی به جای مانده از دوران بودا. 1) هشت تعلیم بودا به صورت هشت صفحه تخت در بالای مجسمه کار شده است. 2) تصویری کنده کاری شده از بودا 3) بودا در حال لمش زمین با دست راست خود است. 4) بودا در وضعیت مدیتیشن (تمرکز) قرار دارد. ·· یک کودک راهب (ترککننده دنیا) در آیین بودا، همراه داشتن بچه گربه جزو این آیین است. 2 ·· مفهوم «آرزو» در آیین بودا که به شکل مجسمهای تصوی شده است. 3 4 ¡نمای روبرو دریافت تصویر کامل در آینهها بدون لرزش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 198صفحه 17