مجله کودک 198 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 198 صفحه 25

مسابقة ورزشی (شماره 21) تصویر تعدادی ورزشکار را میبینید. نام 4 نفر از آنها در جدول به صورت نام و نام خانوادگی، جدا از هم، قرار گرفته است. اما نام نفر پنجم (رمز جدول) حروفش جدا از هم در جدول قرار دارد. برای یافتن رمز جدول، نخست حروف نام و نام خانوادگی 4 نفر اول را در جدول خط بکشید. یادتان باشد، این حروف از راست به چپ، چپ به راست، بالا به پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفتهاند و ممکن است حروفشان با هم مشترک هم باشد. وقتی حروف باقی مانده را، به ترتیب، کنار هم قرار دهید، نام ورزشکار تصویر پنجم را پیدا میکنید که همان رمز جدول است. این نام را به همراه تصویر مربوط به آن به نشانی مجله بفرستید. حتماًروی پاکت نامه بنویسد: «مسابقة ورزشی شماره 21» ¡ نمای روبرو کلاچ موتور سیکلت با طراحی و سیستم جدید در وسیله کار گذاشته شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 198صفحه 25