مجله کودک 198 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 198 صفحه 30

حس کردن جهان جهان اطراف ما و موجودات زنده همواره در حال عوض شدن است. این تغییرات ممکن است به سود ما و موجودات دیگر نباشند. مثلاً عوض شدن فصلها یا طلوع و غروب خورشید ممکن است به سود زندگی بعضی حیوانات نباشد. آنها باید با «حواس» خود دائماً بدن خود را با محیط اطراف سازگار کنند. به این وسیله آنها میتوانند خود را از شر سرما، گرما، تاریکی و عوامل دیگر نجات دهند. برای جانداران، هماهنگ کردن بدن با محیط اطراف یک ضرورت است و حواس ابزار مهم این هماهنگی میباشد. ··· دانشمندان در سال 1975 میلادی، باکتری کشف کردند که نسبت به نیروی مغناطیسی زمین عکسالعمل نشان میدادند و خود را در جهت قطب شمال و جنوب قرار میداد. حس کردن نیروی مغناطیسی زمین از دیگر ویژگیهای دستگاه حسی بعضی جانداران است. ··· خفاش با ارال امواج مافوق صوت، مانند یک چشم، موانع و فاصلهها را میبینید. این سیستم که به «بازتاب صوت» معروف است در دولفینها نیز وجود دارد. ··· در این جاندار، بینی، گوشها و چشمها، مانند همه جانوران دیگر، ابزار مهم حسی جانور برای هماهنگی با محیط اطراف هستند. ··· سیستم عصبی بدن انسان حدود 10 میلیارد سلول عصبی دارد. این اعصاب در تمامی بدن پراکنده شدهاند. یکی از کارهای سیستم عصبی، سازگار کردن بدن انسان با محیط اطراف خود است. ¡ هوندا 11ـX طراحی کلاسیک موتور سیکلت هوندا. این طراحی شباهت زیادی به موتورسیکلتهای هارلی دیویدسون دارد. وزن موتور 222 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 198صفحه 30