مجله کودک 204 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامة کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویرگر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء · مدیر اجرایی: اشکان قمیشی · عکس: امیر محمد لاجورد · حروفچین: نیرالسادات والا تبار · توزیع: فرخ فیاض · امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب ـ چهار راه حافظ ـ پلا ک 962 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 شرح روی جلد بازی تیر و کمان در تصویر روی جلد، پسر بچهای را میبینید که آماده است تا تیرهای خود را به هدف پرتاب کند. قبل از او، چند نفر به هدف تیر زدهاند و سوراخهایی روی هدف مشخص است. اگر خوب به تصویر پشت جلد دقت کنید، متوجه میشوید که 4 سوراخ به هدف اضافه شده است. این سوراخها، توسط تیرهای پسر بچه روی جلد، ایجاد شده است. قلم بردارید و محل این سوراخها (4 سوارخ آخر) را مشخص کنید. فیلم در مجله شرک (2) غول سبز مهربان قسمت دوم ¡مقدمه هفته گذشته دیدید و خواندید که پدر و مادر فیونا، همسر شرک؛ از اینکه دخترشان با یک غول ازدواج کرده، ناراحت شدند. در همان حال فرشته بدجنس در تلاش است تا پسرش شاهزاده چارمینگ را وارث سرزمین «خیلی خیلی دور» که پدر فیونا پادشاه آن است، کند. پدر فیونا، گربه چکمهپوشی به نام فرانکی را اجیر کرد تا شرک را از بین ببرد. اما در نبرد، فرانکی اسیر دست شرک شد و حالا ادامه ماجرا...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 2