مجله کودک 204 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 6

نماز حمیرا خدابنده وقتی که شب به شادی از بام خانه پر زد در دیدگان زهرا شوقی دوباره سر زد او دلش میخواهد فیونا را خوشحال کند. زیرا فکر میکند که فیونا از داشتن همسری که مانند یک غول است، زیاد خوشحال نیست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 6