مجله کودک 204 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 11

· خودتان را معرفی کنید. محمد نیازی، 31 سال سن دارم و صاحب این چرخفلک هستم. · الان که منتظرتان بودم تا بیایید دیدم چند کودک رفته بودند و با چرخفلکتان مجانی بازی میکردند. مسئلهای ندارد فقط کار درستی نیست چون ممکن است خدای نکرده اتفاقی برایشان بیفتد. · اگر و قتی خودتان به اینجا میرسید ببینید که بچهها دارند با چرخ فلکتان بازی میکنند چی به آنها میگویید؟ فقط به آنها میگویم که آرام آرام از روی آن پائین بیایید. · راستش را بگویید، دعوایشان نمیکردید؟ راستش من اهل دعوا کردن بچهها نیستم. اما خب این وسیله ممکن است خطر هم داشته باشد و مسئولیتهای زیادی برای ما دارد. من خودم وقتی بچهها را سوار میکنم خیلی حواسم را جمع میکنم و همهاش احتیاط میکنم و مواظب آنها هستم و چشمم همیشه مراقب آنهاست. اما مواقعی که مجبورم جایی بروم، مثلاً برای ناهار خوردن، به خاطر خطرهایی که ممکن است بوجود بیاید صلاح نیست بچهها سرخود بیایند و با این وسیله بازی کنند. · تا حالا اتفاق بدی هم افتاده است؟ شکر خدا نه. البته من هم دائم به آن سرکشی میکنم و بازدیدش میکنم که مبادا قسمتی از آن خراب شده باشد. بچهها امانت مردم هستند. من هر روز قبل از شروع ک ارم تمام قسمتهای حساس این وسیله را امتحان میکنم و اگر احتیاج به تعمیر داشته باشد درستش میکنم. · شبها این چرخفلک را با خودتان به خانه میبرید! در این فصلها، شبها یه گوشهای مثلاً کنار یک پارک قفلش میکنم. در زمستانها که این کار حسابی کساد است میبرمش و در یک گاراژ میگذارمش. · چه وقتهایی کارتان پررونق است؟ چشم امید ما اول به خدا بعد به روزهای پنجشنبه و جمعه است. سایر روزهای هفته زیاد خبری نیست. در تابستان چرخفلک را به نزدیک پارکها میآورم و در فصل پائیز هم در محلات مختلف مخصوصاً جلوی مدارس میبرمش. · روزی چند کودک را سوار این چرخ فلک میکنید؟ همانطور که گفتم روز با روز فرق میکند. اما حد متوسط روزی 70 کودک. · هر کودک را چند دور میچرخانید؟ قرار است 25 دور بچرخانم ولی تا 40 دور هم میچرخانم. · هنگامی که سرتان شلوغ است و مشتری زیاد دارید از چرخاندنشان کم هم میگذارید تا تند تند پول جمع کنید؟ خدا شاهده که هیچوقت اینکار را نمیکنم. تازه خیلی وقتهاست که من اینقدر بچهها را میچرخانم که پدر و مادرها خسته میشوند و میگویند تا بچههایشان را پیاده کنم ولی من به آنها میگویم ولش کنید، داره بهش مزه میده و داره کیف میکنه، بگذارین سواری کنه. · چرخاندن این وسیله زور زیادی میخواهد؟ بله، بعضی مواقع از شب تا صبح خواب ندارم. دستها و کتفهایم درد میگیرد و تیر میکشد. مخصوصاً بعد از روزهای تعطیل. · چرخفلک را همیشه رو به یک طرف میچرخانید؟ نه، باید تنوع باشد. رو به هر دو طرف میچرخانمش. · خیلی خوشرنگه. رنگش را خودم با سلیقه خودم زدهام و هر چند وقت یکبار هم رنگش میکنم تا همیشه جلوه داشته باشد. رنگ روی جذب مشتری خیلی تاثیر دارد. · بچهها روی رنگ صندلیای که قرار است بنشینند حساسیت دارند؟ بله، بعضی دوست دارند سوار صندلی بنفش شوند. بعضی رنگ یاسی را دوست دارند. بعضی... خلاصه هر بچهای برای خودش دلی دارد. فرشته، میگوید که اگر با او کار دارند بهتر است به محل کار و زندگی او بیایند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 11