مجله کودک 204 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 13

آغاز یک سقوط عکسهایی که جهان را تکان داد · عکاس: نیجل سواین · مکان: بوداپست (پایتخت مجارستان) · تاریخ عکسبرداری: اول آبان 1335 هجری شمسی (23 اکتبر 1956 میلادی) استالین از حاکمان مستبد شوروی سابق (روسیه فعلی) بود که به همراه شخصی به نام لنین انقلاب کمونیستی را در این کشور پهناور به انجام رساندند. او مدتهای طولانی بر کشور پهناور روسیه حکومت کرد و مرام کمونیستی را علاوه بر این کشور، در کشورهای دیگر مانند مجارستان نیز به زور پیاده کرد. تبدیل اسم روسیه به اتحاد جماهیر شوروی از کارهای استالین است. او به پیشرفت صنعت و کشاورزی به هر شکل ممکن، عقیده داشت. راهاندازی برنامههای 5 ساله برای اداره امور، از دیگر کارهای اوست. استالین با بیرحمی تمام به سرکوب آزادی و از بین بردن مخالفان میپرداخت. در جنگ جهانی دوم، او به مخالفت با آلمانها برخاست و وجود او باعث شد تا کشورهای فرانسه، انگلیس و آمریکا در جنگ پیروز شوند. او در سال 1953 مُرد و دو سال بعد، دانشجویان مجارستانی در اعتراض به زیر سلطه بودن مجارستان، بر علیه شورویها (روسها) دست به تظاهرات زدند. دانشجویان مجارستانی، مجسمه استالین را خرد کردند و تصویر سقوط مجسمه سر استالین، نشانهای از پایان نزدیک حکومت دیکتاتوری در شوروی سابق بود. عکسی که میبینید در فضای وحشت و ترور استالینی، مانند نوری در دل تاریکی به مردم آزاده جهان نوید میداد. اما فرانکی نیز ضمن عذرخواهی میخواهد که با آنها همراه شود. او قول میدهد که حتماً جان شرک را در موقعیتی نجات دهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 13