مجله کودک 204 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 15

·· در مرحله آخر از مراحل سهگانه عبادت در آیین بودا، ابتدا فرد زانو میزند و سپس به حالت درازکش روی زمین میخوابد. در حالت خوابیده، دستها، پیشانی و پایین پاها با زمین تماس دارد. ··گروهی از بوداییها از نوعی چتر در عبادتهای خود استفاده میکنند. این چتر به معنای محافظت و فرمانبری از تعالیم بودا است. این چتر از ورقههای طلایی رنگ ساخته شده که در زیر با نوارهای رنگی تزیین شده است. آنها با هم راهی کلبه فرشته میشوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 15