مجله کودک 204 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 30

داریوش رمضانی «گوسفند نمونه» گوسفندی در گله آقای چوپان بود که دوست داشت یک طویله جدا و مستقل از بقیه داشته باشد. یک روز چشمش به یک اطلاعیه افتاد که در آن نوشته شده بود به گوسفندی که از نظر بقیه گوسفندها نمونه باشد، یک طویله زیبا همراه با آسانسور داده میشود. پس تلاش خود را آغاز کرد. فرشته به کتابهای خود سری میزند که ببیند آیا در قصه یا کتابی شاهزاده خانمی با غول ازدواج کرده است. کتاب سیندرلا، سفید برفی هانسل و گرتل و ... هیچکدام چنین چیزی نمیگویند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 30