مجله کودک 208 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 17

••• خدایان هفت گانه در آیین شینتو نشان می­دهد که تا چه اندازه آیین بودا و شینتو با هم ترکیب شده اند زیرا چنین خدایانی در آیین بودا هم وجود دارد. تصویر خدای « دیاکوکو» یکی از خدایان هفت گانه شیتنو را می­بینید که خدای شادی و خوشحالی است. 1-موش همراه خدا 2-ظرف برنج 3- ابزار چکش مانند برای برآوردن آرزوهای بزرگ ••• گاهی «کامی» به شکل و شمایل خدای ماده (الهه) هم تصویر می­شود. ••• تصویر یک راهب شینتو که در پشت سر او راهبان بودایی دیده می­شوند. مسلسل «هاچکیس» این مسلسل با کالیبر هفت و نه دهم میلی متر ساخت فرانسه است و با 25 فشنگ تغذیه می­شود. وزن سلاح 9 کیلوگرم می­باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 17