مجله کودک 208 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 27

دفاع سوئیپر (جمع کننده) مدرسه فوتبال دفاع جمع کننده یا سوئیپر، نقطه اتکا، خط دفاع یک تیم است. پوشش نهایی دفاع، وظیفه دفاع سوئیپر است همچنین ، ارسال پاس های عمقی و نفوذی برای سازمان دادن حمله یا ضد حمله به سود تیم خودی، از دیگر وظایف دفاع جمع کننده یک تیم است. دفاع سوئیپر با دایره مشخص شده است. او ضمن پوشش مدافعین میانی، به فوروادهای نفوذی از جناحین زمین نیز توجه دارد. پیکان زرد مسیر حرکت بازیکن و پیکان سفید سیر حرکت توپ را نشان می­دهد. بازیکن نارنجی پوش نزدیک تصویر، دفاع سوئیپر است. او سازماندهی خط دفاع تیم نارنجی پوش را انجام می­دهد. ---- o مسلسل 42 FG مسلسل 42 FG اسلحه سازمانی نیروی هوایی آلمان در جنگ دوم جهانی بود. طول اسلحه 94 سانتی متر و وزن آن چهار و نیم کیلوگرم است. 20 فشنگ در خشاب آن قرار می­گیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 27