مجله کودک 208 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 43

o مسلسل ((ویکرز - برتیر)) مسلسلی انگلیسی با کالیبر هفت و هفت دهم میلی­متر که 30 فشنگ در خشاب سر بالای آن جای می­گیرد. گلوله این مسلسل 747 متر را در یک ثانیه طی می­کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 43