مجله کودک 232 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند برنامه ی زندگی روزانه ی حضرت امام(رحمت ا . . .علیه) به این صورت بود که ایشان هر روز با صدای ساعت شماطه ای ، ساعتی قبل از اذان صبح از خواب بیدار می شدند ، وضو می گرفتند و نماز شب می خواندند . پس از خواندن نماز صبح در اول وقت ، دوباره تا ساعت شش و نیم می خوابیدند و در این ساعت بدون زنگ ساعت بیدار می شدند . بعد از صرف صبحانه ، حدود 20 تا 30 دقیقه پیاده روی می کردند . در این اوقات ، معمولاً به بعضی رادیو های داخلی و خارجی نیز گوش می دادند . ساعت 8 صبح برای معاینه پزشکی و شنیدن گزارش های مسئولان دفتر به اتاق ساده و دوست داشتنی خود تشریف می بردند . معمولاً تعدادی از مسئولان اجرایی کشور یا فقها با امام ملاقات داشتند . سپس ایشان به ایوان کوچک پشت حسینیه جماران تشریف می بردند و هر روز در حسینیه ی جماران با تعداد زیادی از مردم کوچه و بازار ملاقات می کردند . گاهی کودکان را بغل می کردند و گاهی طلاب علوم دینی برای عمامه گذاری با دست مبارک حضرت امام ، خدمت ایشان می رسیدند . حضرت امام ، حدود ساعت 9 صبح برای بار دوم ، 20یا 30 دقیقه راهپیمایی می کردند . در این هنگام ، معمولاً یا با تسبیح ذکر می گفتند و یا به رادیو های مختلف جهان و یا صحبت های مجلس گوش می کردند . بین ساعت 9 و 30 دقیقه تا 10صبح ، کمی میوه میل می کردند «کوسکو» به حرف های «پاچا» توجهی نمی کند و حتی عصبانی می شود و فکر می کند که پاچا نمی خواهد او به قصرش برسد تا مبادا خانه روستایی اش خراب شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 4