مجله کودک 232 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 5

و مدتی را به گفتگو و صحبت با خانواده می پرداختند . حدود ساعت 11 و سی دقیقه ، وضو می گرفتند و تا اذان ظهر ، قرآن می خواندند . نماز ظهر را در اول وقت می خواندند و بعد از دعا و ذکر ، برای صرف ناهار به اتاق خانم (همسرشان) می رفتند . معمولاً ساعت صرف ناهار ایشان حدود ساعت یک بعد از ظهر بود . بعد از ناهار به اتاق خودشان تشریف می بردند و تا ساعت دو بعد از ظهر به شستن دندان ها و مطالعه می پرداختند . ساعت دو ، اخبار رادیو را گوش می دادند و تا ساعت چهار می خوابیدند . پس از استراحت بعد از ظهر به آشپزخانه می رفتند و سماور را روشن می کردند و چای درست می کردند . در این زمان ، معمولاً مدتی را با خانواده بودند . سپس مقداری پیاده روی می کردند و بعد گزارش های اخبار و روزنامه ها را می نوشتند . عصرها کمی میوه و خشکبار میل می کردند . در ساعت هشت تا هشت و نیم ، به اخبار توجه می کردند . بعد از اخبار ، گاهی به فیلم های تلویزیون نگاه می کردند . حدود ساعت 10شب در اتاق خودشان به همراه همسرشان شام را صرف می کردند و دارو های ساعت 10شب را میل می کردند ، سپس دندان ها را می شستند و آماده خوابیدن می شدند . در طول شب چندین بار برای رفتن به دستشویی یا مصرف دارو یا خواندن نماز شب بیدار می شدند . زمان بیداری ایشان برای نماز شب ، ساعتی قبل از نماز صبح بود . به طور اتفاقی، کوسکو متوجه حرف ها و توطئه ایزما و کرایک می شود. او می فهمد که حرف پاچا راست بوده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 5