مجله کودک 232 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 6

تماشا اسدالله شعبانی به تماشا رفتم ، به تماشای بهار ، داشتم می گشتم لابلای گل و خار **** خم شدم ، بو کردم آن گل خندان را ، خواستم با شادی ، که بچینم آن را ؛*** ناگهان تمامی حقایق برای کوسکو روشن می شود. او از دانستن این موضوع تعجب می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 6