مجله کودک 232 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 13

لغت نامه قرآنی حرف « ک » کَنز « کَنز » در قرآن مجید به معنای « گنج » و « مالِ اندوخته » است . مال یا ثروتی که انسان بدون مصرف و و بی استفاده در یک جا نگهداری کند ، « کَنز » نامیده می شود . نگهداری پول ، طلا یا هر نوع مال و ثروتی به صورت کَنز (گنج) از نظر خداوند حرام و کاری بسیار زشت و ناپسند است . در آیه های 34 و 35 سوره ی « توبه » خداوند « کسانی را که طلا و نقره و جواهر قیمتی خود را به صورت ذخیره و انباشته ی بدون مصرف در می آورند و آن ها را در راه خدا نمی بخشند ، به عذابِ دردناک جهنم بشارت می دهد . » این آیه ها نشان می دهد که در اسلام ذخیره کردن مال حرام است و عذاب دارد . هر نوع مال و ثروتی که اضافه بر نیاز و احتیاج انسان مسلمان و مؤمن است ، باید در راه خدا خرج و صرف شود . این راه ها برای جلوگیری از کَنز و نجان صاحب مال و ثروت از آتش دوزخ پیشنهاد شده است : بخشیدن مال به افراد محتاج و نیازمند- دادن قرض الحسنه به مردم (قرض بدون بهره)- جهاد در راه خدا- ترویج وگسترش دین خدا از راه های مختلف ، مثل : ساختن مسجد و مدرسه و . . . -ساختن پل ها ، جاده ها ، بیمارستان ها و امکانات رفاهی دیگری که مردم به آنها نیاز دارند . قصه های قهرمانی «آرش کمانگیر» محمد علی دهقانی قسمت دوم در یک لحظه تمام چشم ها به سمت صدا چرخید : کسی که مثل شیر نعره زده و مثل شهاب از دل سپاه بیرون جهیده بود ، کسی نبود جز « آرش » کماندار ، پهلوان و سردار نامی سپاه ایران . آرش ، مردی غریبه و ناشناس نبود . هم منوچهر و هم بسیارس از افراد سپاه او را می شناختند . این را هم می دانستند که آرش مردی دلیر و پُردل و جرأت است و تیر اندازی است ماهر ، که کمتر کسی به پای او می رسد . با این حال ، در آن ساعت هم منوچهر و هم افراد سپاه ایران از این حرکت آرش تعجب کردند و در دل خود گفتند : « آیا به راستی آرش خود را برای چنین کار بزرگی آماده کرده است ؟ ! . . . » کوسکو وارد جمع شترها می شود اما آنها به او توجهی نمی کنند کوسکو حتی نمی تواند مثل بقیه شترها، علف بخورد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 13