مجله کودک 232 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 18

گیاهان گوشتخوار گیاهان می توانند هر چیزی را که نیاز دارند در برگ های خود و با کمک نور خورشید ، بسازند . آنها قند و چربی مورد نیاز خود را در برگ های خود می سازند . اما برای ساختن پروتئین که به آن هم احتیاج دارند ؛ مجبورند از « نیتروژن » موجود در خاک استفاده کنند . اگر خاک ، نیتروژن کافی نداشته باشد ، گیاه حسابی به دردسر می افتد ! در این مواقع ، باکتری هایی که با ریشه ی گیاه همزیستی دارند ، نیتروژن را برای گیاه فراهم می کنند ، گیاه هم ، جا و مکان زندگی کردن را در اختیار باکتری ها قرار می دهد ؛ یک معامله ی سود آور برای هر دو طرف ! گیاهان گوشت خوار نمی توانند نیتروژن کافی از خاک به دست آورند . بنابراین مجبورند این ماده را تجزیه ی بدن حشرات که نیتروژن زیادی دارد در سر راه به دو پیرمرد برمی خورند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 18