مجله کودک 232 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 25

جدول 2مستطیل 3 مربع افقی 1 .محصول صابون . 2 .هر 3کیلوگرم را گویند . 3 .آب بند . 4 .من و شما . 5 .ویتامین انعقاد خون . 6 .ذرات بخار آب پراکنده در هوا . 7 .پروردگار 8 .درخت انگور . 9 .غذای بیمار . 10 .اثر چربی بر روی لباس . عمودی 1 .چاشنی غذا 2 .از شهر های مذهبی کشورمان که مرقد مطهر حضرت معصومه(س) در آن قرار دارد . 3 .محل نگهداری البسه و وسایل دیگر-زیاد نیست- نهنگ . 4 .جمع آن فنون است ، به معنای هنر- دارای مهارت- تردید و دودلی . 5 .علامت مفعول بی واسطه . 6 .ثمر و میوه . پاسخ جدول شماره گذشته جدولی با 6 خانه تیره او از ایزما می پرسد که چه نسبتی با پاچا دارد. ایزما می گوید من عمه ی نوه خوانده ی زن برادرِ پسرعموی اون هستم!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 25