مجله کودک 232 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 32

بگرد و پیدا کن ! شرک و فیونا ازدواج کرده اند . آن ها به سوی سرزمین خیلی خیلی دور در حرکتند . مردم برای بدرقه ی آن ها آمده اند . قلم بردار شرک ، فیونا و تعدادی از دوستانشان را که تصویرشان در زیر آمده است ، در تصویر اصلی مراسم پیدا کن ! همسر پاچا و دو فرزندش، مشغول سرگرم کردن ایزما و کرایک می شوند. پسر کوچک پاچا به ایزما می گوید که باور ندارد که او عمه ی پدرش است، بلکه بیشتر شبیه عمه ی جدِ جدِ جدِ پدرش است!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 32