مجله کودک 232 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1385 هر ماه 4 شماره ، هر شماره 2250 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید . (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را به همراه رسید بانکی به نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، چهارراه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید . قابل توجه متقاضیا خارج از کشور ب های یک شماره از مجله هفتگی دوست : خاورمیاه (کشور های همجوار) 7000 ریال اروپا ، آفریقا ، ژاپن 8000 ریال آمریکا ، کانادا ، استرالیا 9500 ریال بستگان هریک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند ، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند . احد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است . مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور واریز فرمایند . نشانی : اصفهان0 خیابان شیخ بهایی- مقابل بیمارستان مهرگان- نمایندگی چاپ و نشر عروج- تلفن : 2364577 فرم اشتراک : نام : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نام خانوادگی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ تولد : / / 13 میزان تحصیلات : نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کد پستی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلفنک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروع اشتراک از شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تا شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء تعقیب و گریز آغاز می شود. پاچا و کوسکو از یک طرف...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 42