مجله کودک 278 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 278 صفحه 8

فقیر اما خوشبخت آمنه دوران بارداری سختی را سپری کرد ، اما سرانجام نتیجه ای بسیار نیکو نصیبش شد و فرزندی بسیار زیبا از آمنه متولد شد که جدّ بزرگوارش عبدالمطلب او را « محمّد » یعنی ستوده نامید . و چنین بود که حضرت محمّد (ص) چشم به جهان گشود . در آن زمان رسم بود که بعضی از خانواده ها ، فرزندانشان را به دایه ها در بیابان می سپردند (بیابان های نزدیک شهر مکه) ، دایه بعد از اینکه دوران شیرخواری کودک به پایان می رسید ، او را نزد پدر و مادرش برمی گرداند و پاداشی نیکو می گرفت . آمنه هم برای محمّد (ص) دنبال یک دایه می گشت ، اما از آنجایی که محمّد (ص) دنبال یک دایه می گشت . اما از آنجایی که محمّد (ص) یتیم بود ، دایه ها او را نپذیرفتند ، چون گمان می کردند پاداشی قابل توجه نصیبشان نمی شود . در این میان قرار شد حلیمه دایه ی محمّد شود . او زنی فقیر بود و هیچ کس کودکش را به او نمی سپرد ، حلیمه محمّد را قبول کرد و با خود به بیابان برد . کودک آمنه تا اواخر سن چهارسالگی بین طایفه ی حلیمه پرورش یافت و از برکت وجودش ، سعادت و برکت در قبیله ی حلیمه پدیدار شد . **** پیامبر ، در بزرگی نیز محبّت حلیمه را فراموش نکرد . می گویند که روزی پیغمبر میان مردم ، گوش قربانی تقسیم می کرد که زنی از راه رسید . با دیدن زن ، پیامبر از جا برخاستند و ردای خودشان را روی زمین انداختند تا آن زن روی آن بنشیند . کسی از حاضرین پرسید : مگر این زن کیست که پیامبر چنین به ایشان احترام می گذارد ؟ پاسخ شنید : او کسی نیست جز حلیمه که پیامبر را در سال های اوّل کودکی پرورش و شیر می داد . A مثل (Advertising) : آگهی کردن و اعلان آگهی کردن به شکل جدید و نو سابقه ای حدود 150 سال دارد . زمانی که تولیدات کارخنه ها به اندازه ای از کیفیت و مقدار رسید که فروش آن مسئله مهمی در ادامه ی کار کارخانه شد ، نقش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 278صفحه 8