مجله کودک 281 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 22

بالاخره من هم با شیرهای دیگر همراه می شوم و بعد از یک ناهار درست و حسابی ، می رویم تا زیر آفتاب چرتی بزنیم . در 12 آوریل سال 1961 ، یوری گاکارین اولین انسانی بود که در فضا قرار گرفت . هشت سال بعد « نیل آرمسترانگ » اولین انسانی بود که قدم بر کره ماه گذاشت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 22