مجله کودک 281 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 33

دوست ندارند . این عبدالمطلب کیست که بی هیچ قدرت و اقتداری این چنین محجوب مردم است؟ اما من این عزت را در هم می شکنم . من این عظمت را فرو می ریزم . او قطعاً از من خواهش می کند که از حمله به خانه ی خدا منصرف شوم . اگر خواهشش را بپذیرم ، او و تمامی ساکنان مکه را برای همیشه زیر بار منت خود گرفته ام . اگر هم نپذیرم و به کعبه حمله کنم که خواری و شکست را نصیبشان کرده ام . به هر حال ، خواهش و خفت عبدالمطلب ، دیدنی است . vvv ابرهه همچنان خشمگین و غضبناک در چادر فرماندهی اش راه می رود و با خود حرف می زند . دیری نمی گذرد که سر و صدا و ازدحام بیرون چادر او را به خود می آورد . از لای چادر نگاه می کند . سربازان ، برای عبدالمطلب و یارانش راه باز می کنند . ابرهه لحظاتی محو چهره ی عبدالمطلب می ماند : - عجب صلابتی این مرد ! - مأموری وارد می شود و برای ورود عبدالمطلب و همراهانش اجازه می خواهد . ابرهه به سمت تخت خود می رود و اشاره می کند که وارد شوند . دو نیزه دار که مقابل ورودی چادر ابرهه ایستاده اند ، راه را برای ورود عبدالمطلب باز می کنند . ادامه ی قصه را می توانید در کتاب بخوانید . این کتاب با قیمت 210 تومان و با عکس های زیبا از لوح های برجسته و در کتابفروشی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دستترس شماست . ستاره شناسان با استفاده از علایم رادیویی ، سطح سیارات مختلف را رصد می کنند . سطح سیاره ی زهره توسط کاوشگر پایونیز و توسط استفاده از علایم رادیویی ، نقشه برداری شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 33