مجله کودک 281 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 39

!!!شروع به نقاشی کردن جزئیات کار می کنیم . آج چرخ ها ، فرمان ، اگزوز ، صندلی راننده ، و . . . را در این مرحله انجام می دهیم . !!! با کامل کردن جزئیات نقاشی شروع به مشکی کردن خطوط اصلی می کنیم . !!! مشکی کردن خطوط اصلی نقاشی را کامل می کنیم و خطوط اضافی را پاک می کنیم . !!! نقاشی تراکتور ما آماده ی رنگ آمیزی است . آن را به دلخواه و با روش سایه- روشن ، رنگ آمیزی می کنیم . - تروپوسفر تا ارتفاع 11کیلومتری بالای سرما ، نزدیک ترین لایه ی جو به سطح زمین است . ابرها ، باد و خصوصیات فصل ها در این لایه روی می دهند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 39