مجله کودک 282 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 25

قایق ها و سایه ها قلم بردار و هرکدام از قایق های سمت چپ را به سایه ی خودش در سمت راست وصل کن . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : گردش در پارک دیگر با دست یا پای ضربه زدن به توپ به کار می رود . در نوعی ورزش به نام « جای آلای » که به آن « پلوتا » هم گفته می شود ، از وسیله ای منحنی شکل برای پرتاب توپ به دیوار مقابل استفاده می شود . پلوتا ورزشی اسپانیایی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 25