مجله کودک 282 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 38

بگرد و پیدا کن ! از مجموعه سرگرمی های کارتون « شیرشاه » آیا می توانی شخصیت های زیر را در تصویر اصلی پیدا کنی ؟ قلم بردار و دست به  B مثل Barbarians (بربرها) : بربرها از اقوام وحشی شمال آفریقا بودند که به نقاط مختلف جهان قدیم دست اندازی می کردند . از قبایل بربرها ، قوم خون ریز هون نام داشتند که « آتیلا » یکی از فرماندهان خونریز آن ها بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 38