مجله کودک 282 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 40

جدول مربع های درهم افقی 1 . روی آن می نویسند . 2 . دیدنی در ارتش- من و شما . 3 . از کلمات پرسشی- از طوایف بزرگ ایران- تعجب زنانه 4 . دارو- هم نوع خوراکی آن و هم تزریقی وجود دارد . 5 . ذرات بخار آب پراکنده در هوا . 6 . نظر و عقیده . 7 . کار او تجارت است . عمودی 1 . سازگاری و کنار آمدن با چیزی یا کسی . 2 . حرف ندا . 3 . پشیمان . 4 . از کلمه هایی تعجب و تحسین . 5 . دیکته . 6 . در دل کوه پیدا می شود . 7 . خانه . 8 . کسی که زیاد حرف می زند . 9 . از القاب حضرت علی (ع) به معنای فرمانده . صنایع دستی بر جای مانده از قبایل مختلف بربر . از این وسایل برای محکم کردن کمربند یا بستن آن بر مچ و ساعد دست استفاده می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 40