مجله کودک 290 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 290 صفحه 22

D مثل Deer (گوزن) : گوزن و همچنین آهو و غزال ، از نظر حس بینایی ، شنوایی وبویایی بسیار قوی هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 22