مجله کودک 295 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) بازی پسر بچه ی مکانیک روی جلد و پشت جلد 2 تصویر می بینید که به ظاهر کاملا به هم شبیه اند ، اما با کمی دقت ، متوجه ی 4 اختلاق می شوید . قلم بردارید و این موارد اختلاف را مشخص کنید . * مدیر مسئول : مهدی ارگانی * سردبیران : افشین علاء - سیامک سرمدی * مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی * تصویرگر : محمد حسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء * عکس : امیر محمد لاجوردی * حروفچین : نیرالسادات والاتبار * امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتو گرافی و چاپ : مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 فرهنگنامه ی تصویری کودکان کتاب در مجله جلد هفدهم فهرست مطالب کتاب در مجله E مثل Engines (موتورهای حرکتی) E مثل Eskimo(اسکیمو) E مثل Europe (اروپا) E مثل Eyes (چشم ها) E مثل Earm animal (حیوانات مزرعه) E مثل . . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 2